JAK TO DĚLAJÍ ANDĚLÉ aneb Stvoření světa

Vlastimil Peška

Jaroslav Wykrent (písňové texty)

JAK TO DĚLAJÍ ANDĚLÉ aneb Stvoření světa 

   (hudební komedie)

7 mužů + 5 žen

„Děje se v dobách dávných, kdy na světě ještě vůbec nic nebylo“ – uvádí autor v poznámce ke scénáři. Východiskem k této inscenaci se stala kniha Genesis - a jak známo, název knihy zároveň označuje její obsah: vypráví o vzniku světa a o počátcích lidstva. Mýtus o stvoření světa, o stvoření prvního člověka (Adama i jeho ženy Evy) a o jejich vyhnání z ráje, je převeden do rozverné a humorné roviny. (Ostatně jak bývá dobrým zvykem v Peškových komediích.) 
Na základě biblické dějepravy vznikl svérázně pojatý scénář, jehož ústřední postavou je vtipný, dobrácký a usměvavý Pán Bůh. Na jeho tvorbě vesmíru, nebe, země, vod, či rostlin, zvířat – a nakonec i člověka – se spolupodílí celá suita Andělů. Protože pracují často metodou „pokus – omyl“, ocitají se nezřídka v humorných situacích, zvlášť, když i v tomto společenství působí velmi aktivní skupina rebelů – „padlých andělů“, tedy pekelníků v čele s Luciperem. Nicméně je božský záměr nakonec splněn a stvoření dokonáno. 
Zbývá dodat, že spolu s humorným nadhledem a vtipem je dalším výrazným prvkem scénáře hudební a písňová složka, která je inspirována melodikou černošských spirituálů a gospelů. Spoluautorem Vlastimila Pešky je renomovaný textař Jaroslav Wykrent. 
Hudební party od autora hudby (Vlastimil Peška), zprostředkuje DILIA.