VLASTA KOPLA VLASTU aneb Dívčí válka v Čechách

VLASTA KOPLA VLASTU aneb Dívčí válka v Čechách

4 muži, 5 žen nebo 5 mužů, 4 ženy

Peškovo zpracování téměř notoricky známého tématu dívčí války nabízí divákům všech věkových kategorií zajímavé, překvapivé, humorné, ale místy i mrazivé momenty, které pracují především s nejrůznějšími stránkami „české povahy“. Inspiračním zdrojem komedie jsou především Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Osou hry je samozřejmě epizoda se Ctiradem a Šárkou. A snad ještě prozraďme, že válka začne po té, co srdnatá Vlasta nesnese urážky hrubých mužů a jednoho z nich beze všech okolků nakopne. Nezanedbatelnou roli této komedie má i hudební složka, jak bývá u Peškových her dobrým zvykem.