KOMEDIE O NAROZENÍ VIZOVICKÉHO JEŽÍŠKA

KOMEDIE O NAROZENÍ VIZOVICKÉHO JEŽÍŠKA (Valašské nářečí)

5 mužů, 3 ženy a pan varhaník (možné obsadit i větším počtem herců)

Jde o přepis Peškovy vánoční hry „Husovické Betlém“ do Valašského nářečí, který si u autora objednalo Městské divadlo ve Zlíně. Všechny půvaby vánoční hry, ve které se nejen hraje, ale i zpívá a koleduje, jsou i v této verzi bezezbytku zachovány. Tentokrát však v půvabném Valašském nářečí.

Je samozřejmé, že v příběhu o narození Ježíška nechybějí typické postavy, bez kterých si lidové vánoční hry nedokážeme představit. Tedy pastýřové, anděl, Herodes, tří králové, čert, žid a policajt.