BYLO NEBYLO aneb Jak generál Torstenson ostrouhal kolečka

BYLO NEBYLO aneb Jak generál Torstenson ostrouhal kolečka
    
historická komedie o 9 obrazech

29 mužských postav, 9 ženských, kompars (variabilní obsazení např. 9+9)

Tuto rozvernou komedii o marném dobývání Brna švédskými vojsky za třicetileté války napsal Vlastimil Peška na žádost švédského lidového spisovatele Hanse Eriksona. Hra vtipně glosuje starý a stále přežívající nešvar, kterým je překrucování dějinných faktů. Vše se odehrává na pozadí jednoduché, avšak nosné dějové linky, vystavěné na motivu známé brněnské pověsti o předčasném zazvonění poledne na brněnském Petrově, díky kterému Švédové ukončili bitvu a Brno tak nebylo dobyto.

Komedie může být obsazena libovolným počtem herců, kteří si mohou doslova zařádit asi ve čtyřiceti menších i větších rolích (nejmenší doporučený počet herců je dvanáct). Perličkou komedie je vtipné, avšak srozumitelné použití osmi evropských jazyků - od angličtiny až po maďarštinu.